Thursday, October 1, 2015

BOISSEVAIN | Reunion 2016–Amsterdam, April 16-17 - First Notice


ENGLISH INVITATION
Boissevain Family Reunion, Amsterdam, April 16/17, 2016

First reunion notice 

Dear relatives!

Full of new energy, the Dutch Boissevain Foundation announces a family reunion in the Walloon Church in Amsterdam on Saturday afternoon April 16, 2016. For the real die hards, for instance the relatives from abroad, an extra program will be offered on Sunday April 17.

By this timely notice you can already save the date in your agenda and pass it on to your relatives that proba
bly don’t know yet about the event.

The organizers use this announcement also as a means to collect e-mail addresses of relatives. Herewith we ask you to mail the e-mail addresses of your closest family members (parents, brothers, sisters, kids) to avivaboissevain@hotmail.com, so we can also send these people our future monthly reunion notices. They will only be used for this purpose.

We take the opportunity of the organization of the reunion to implement some improvements in our Boissevain Foundation. Number 1 is the contact with our target group: the Boissevains and their adherents. We are going to stay in contact through various media, to begin with e-mail. So: for a successful organization of the family reunion and the future of our family foundation we like to receive as much e-mail addresses as possible. Thanks for your cooperation!

On November 1 new information will follow in our second reunion notice. 

Till then! Annemie, Aviva, Barbera en Charles Boissevain


DUTCH INVITATION
Boissevain Familiereünie Amsterdam, 16/17 april 2016
Vol nieuwe energie laat de Boissevain-Stichting van zich horen met de organisatie van een familiereünie in de Walenkerk te Amsterdam op zaterdagmiddag 16 april 2016. Aan de echte liefhebbers, bijvoorbeeld de buitenlanders, wordt op zondag 17 april nog een extra gezamenlijk programma aangeboden.
Door deze tijdige aankondiging kun je de datum alvast in jouw agenda noteren en doorgeven aan familieleden, van wie je vermoedt dat ze dit nieuws nog niet weten.
De organisatoren gebruiken deze aankondiging ook als middel om e-mailadressen van familieleden te verzamelen. Hierbij vragen wij je om de adressen van jouw directe familieleden (ouders, broers, zussen, kinderen) toe te mailen aan avivaboissevain@hotmail.com, zodat wij ook hen onze komende maandelijkse reünieberichten kunnen sturen. Ze worden alleen voor dit doel gebruikt.
We grijpen de organisatie van de reünie aan om een aantal verbeteringen in onze Boissevain- Stichting aan te brengen. Nummer 1 daarbij is het contact met onze doelgroep: de Boissevains en hun aanhang. Dit contact gaan we onderhouden via diverse media, te beginnen met de bovengenoemde e-mails. Kortom: voor een succesvolle organisatie van de reünie en de toekomst van onze familiestichting ontvangen we graag zoveel mogelijk e-mailadressen. Dank voor jouw medewerking!page1image12344 page1image12504 page1image12664
Op 1 november volgt nieuwe informatie in ons tweede reüniebericht. Tot dan! Annemie, Aviva, Barbera en Charles Boissevain

No comments:

Post a Comment