Sunday, November 1, 2015

BOISSEVAIN | Reunion 2016, April 16-17 - Second Notice

Aviva Boissevain, February 2015. Photo by JT Marlin.
Second reunion notice

November 1, 2015

Dear Relatives,
After our first message about the Reunion, we have already received twenty applications, mainly from abroad.

We received many new addresses, but we can always use more. So, could you please be so kind to pass the reunion date on to your (grand)parents, (grand)children, brothers, sisters, cousins that might not know yet about the reunion and ask them to send their address to:

avivaboissevain@hotmail.com

What will we be doing in the program?

Some short speeches, network meeting for family members, an exhibition to identify mysterious family members at pictures from long ago, drinks & bites. Of course children are welcome as well.

After the reunion we will have dinner together. People who have any other good ideas or would like to participate in the program, please let us know.

Please sign in for the reunion as soon as possible with mention of:
  • How many persons you would like to come with, 
  • Whether you would like to join the wining and dining on Saturday evening, 
  • Whether you would like to participate in the program on Sunday. 
The sooner we will be able to calculate the exact number of people, the better. On December 1, new information will follow in our third reunion notice.

page1image13128
Annemie, Aviva, Barbera and Charles Boissevain

Boissevain Reünie 2015 Amsterdam, 16 en 17 april
Tweede reüniebericht 

Lieve familie,
Na ons eerste bericht over de familiereünie 2016 ontvingen we ruim twintig aanmeldingen, vooral uit het buitenland. Ook ontvingen we veel nieuwe mailadressen: geef de reüniedatum door aan (groot)ouders, (klein)kinderen, broers, zussen, neven en nichten van wie je vermoedt dat ze nog niet op de hoogte zijn en verzoek hen hun mailadres door te geven aan: avivaboissevain@hotmail.com
Programma.

Het programma zaterdagmiddag zal worden gevuld met o.a. korte voordrachten, een netwerkbijeenkomst voor zzp-ende familieleden, een tentoonstelling van zoekplaatjes en foto’s die de eigenaars niet meer kunnen thuisbrengen en een borrel. Kinderen zijn welkom: voor hen is een aparte ruimte beschikbaar waar oppas aanwezig is.

Na afloop van de reünie wordt ’s avonds gezamenlijk gegeten.

Het programma voor zondag is nog niet in de maak. Wie suggesties heeft of zelf een bijdrage wil leveren: laat het ons weten.

Aanmelden

Wie van plan is te komen, willen wij verzoeken zich zo snel mogelijk op te geven, o.v.v.:
  1. het aantal personen,
  2. of je behalve zaterdagmiddag ook ‘s avonds van de partij bent (wining and dining),
  3. of je ook het zondagprogramma wilt bijwonen.
Op 1 december volgt nieuwe informatie in ons derde reüniebericht. 
Tot dan! 
Annemie, Aviva, Barbera en Charles Boissevain 

No comments:

Post a Comment